Saturday, October 20, 2012

අපටත් රජෙක්..

කත් අදින්ඩ, මෙහෙ කරන්ඩ
පෙරළි පෙරළි, වැඳ වැටෙන්ඩ
ප්‍රශස්ති පූජා තියන්ඩ
අපට රජෙක් පහළවෙන්ඩ

 රාජ ඌස්නෙන් දැවෙන්ඩ
උදහස් හිස් ගැසුම් කන්ඩ
හැකිය වාල්කම් කරන්ඩ
අනේ සිහසුනට වඩින්ඩ

ඉතිහාසේ අර බලන්
රජෙක් නැතුව බෑ රැකෙන්ඩ
පරවේණිය අපෙ රකින්ඩ
තරහ අවසරයි, වඩින්ඩ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...