Saturday, February 9, 2013

ලෝබකමබොහෝ බර ය සමහර හිතිවිලි හිතට
දමා යන්ට ලෝබයි එහෙත් විසි කොට
සිනාවකට මුව ඉඩ නැති වෙලාවට
වටී කඳුළු මහ මෙරකට වඩා මට

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...