සඳ පහන...

සයිබර් පොතේ...කවි පිටුව...

විල් තෙම


මුහුණටම වීසිකල
ලොකු කුඩා කැට කැබලිති
ග්ලුප් හඬින් ගිලදමන
ඉගැඹුරු සුනිල විල්තෙම


සියුම් දිය රැල්ලකි
ගැටෙනා තැනින් ඉපදෙන
මඳ දුරක් දිවගොස්
බොඳවී මැකීයන


නැත අන් සලකුණක්
ඒ කිසි මිනිස් වෙහෙසක
මඳ මඳ ඉහල එසැවෙන
දිය කඳ පමණි අපමණ

2 comments:

අපූරුයි.

ජයවේවා!!!

 

හිතෙන දේ මෙතන ලියන්න..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...